ISY

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (de WMS). Deze wet bepaalt, dat alle scholen een medezeggenschapsraad (MR) moeten hebben. Ook bepaalt deze wet, dat besturen met meer dan twee scholen een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad dienen in te richten.
 
De MR is samengesteld uit ouders en personeelsleden en fungeert als toezicht- en adviesorgaan op het beleid van de school. De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met beleidszaken die de school aangaan. Zo zal de MR elk schooljaar onder andere het schoojaarplan, de schoolgids en om de vier jaar het schoolplan, moeten inzien en goedkeuren. De MR komt 5 keer per jaar bij elkaar en doet verslag hiervan op de website van de school. De oudergeleding van de MR wordt om de vier jaar gekozen en iedereen die een kind op school heeft, kan zich hiervoor te zijner tijd beschikbaar stellen. De verkiezingen worden ruim van te voren aangekondigd, zodat ieder de tijd heeft om zich kandidaat te stellen.
 
In de MR van onze school hebben momenteel drie ouders en drie leerkrachten zitting.
 
Namens de ouders:           
  • Eveline Vanweersch
  • Georgette Ploemen
  • Rick Spork
 
Namens de leerkrachten:
  • Marina Moonen
  • Marion Merx
  • Veronique Vandenhove
 
Voor vragen of opmerkingen gericht aan de medezeggenschapsraad kunt u altijd een van de leden benaderen. Natuurlijk kunt u dit ook schriftelijk doen. Alle vragen en opmerkingen zullen vertrouwelijk worden behandeld.