ISY

Verlof tijdens schooldagen

De Leerplichtwet legt ouders en school een aantal verplichtingen op.

In de Leerplichtwet staat dat uw kind nadat het vijf jaar is geworden de school moet bezoeken wanneer er onderwijs wordt gegeven. Voor vierjarigen geldt deze verplichting niet maar regelmatig verzuim zal het leerproces van het kind niet ten goede komen.
Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een enkel geval is het mogelijk hier een uitzondering op te maken. Bovendien zijn er bepaalde regels waaraan een aanvraag moet voldoen.

Voor het aanvragen van een of meerdere verlofdagen moet u tijdig een formulier invullen. Dit formulier kunt u downloaden door op de link te klikken:  Aanvraagformulier verlof.pdf

Op het formulier kunt u in een schema zien welke uitzonderingen er zijn en welke regels hierbij gelden.
Wij wijzen u erop dat uw aanvraag bij voorbaat afgewezen wordt wanneer uw aanvraag niet aan deze regels voldoet en/of niet onder de hieronder genoemde uitzonderingen valt. 

Wanneer het gaat om bijzonder vakantieverlof dient u, behalve de schriftelijke aanvraag ook een werkgeversverklaring door uw werkgever te laten invullen, voorzien van een firmastempel. 

Voor verdere vragen omtrent verlof en wettelijke regels kunt u op onderstaande link klikken: 
http://www.postbus51.nl/nl/home/themas/onderwijs/schoolvakanties/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen.html