ISY

BSO Ziejezo

De buitenschoolse opvang is sinds januari 2016 van start gegaan in Mechelen. De naam van de BSO is “BSO Ziejezo”. De BSO is gevestigd in het schoolgebouw in Mechelen. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website. http://www.bso-ziejezo.nl/  
Buitenschoolse opvang bestaat uit voorschoolse opvang, naschoolse opvang, opvang op vrije school(mid)dagen, dan wel opvang tijdens schoolvakanties of een combinatie hiervan.
Vanaf 2007 is de Wet Primair Onderwijs aangepast in die zin dat alle basisscholen, dus niet alleen brede scholen, mogelijkheden tot buitenschoolse opvang moeten bieden, waardoor kinderen van half 8 ’s ochtends tot half 7 ’s avonds een zinvolle en plezierige dagbesteding hebben.

Het voorzien in BSO sluit nauw aan bij de reeds door INNOVO ingezette koers van “educatief partnerschap”. Als school zijn we op zoek gegaan naar een aanbod dat past bij de wensen van kinderen, ouders, scholen en INNOVO. Dit alles binnen de financiële middelen die de overheid ter beschikking stelt.

Wij voeren regelmatig overleg met onze BSO-instelling, te weten BSO ZiejeZO Hierbij komen verbeterpunten naar voren die aangepakt worden. Ook wordt onderzoek verricht naar de tevredenheid onder ouders over de BSO-instelling en de organisatie. Speciale aandacht wordt besteed aan de BSO-kinderen die extra zorg nodig hebben.
Verder denken wij na met onze BSO-instelling over de vervolgontwikkeling richting de dagarrangementen en over combinaties die mogelijk zijn met bijvoorbeeld sportorganisaties of instellingen die muzikale vorming aanbieden.
De directeur en de BSO-coördinator van de school kan verdere informatie verstrekken. Hij/zij kan ook de weg wijzen naar de BSO-instelling waarmee de school samenwerkt.
Voor meer informatie ga naar https://www.innovo.nl/buitenschoolse-opvang-bso.html