ISY

Oudervereniging

Onze oudervereniging is een officiële organisatie van ouders op onze school. Elke school in Nederland maakt gebruik van diensten van ouders om kwaliteit hoog te houden. Onze oudervereniging bestaat uit leden, die gecoördineerd en gestuurd worden door een bestuur. Iedere ouder is automatisch lid, tenzij u expliciet aangeeft geen lid te willen zijn.

Het bestuur bestaat uit gekozen ouders. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Eén keer in de 2 maanden vindt er een vergadering van het bestuur plaats. Deze is voor iedereen vrij toegankelijk. Eenmaal per jaar organiseert het bestuur haar jaarvergadering, waarin zij haar doen en laten verantwoord aan haar leden (ouders).
Leden van de oudervereniging hebben stemrecht in de algemene ledenvergadering.
Mensen die interesse hebben in een bestuursfunctie kunnen dit kenbaar maken bij het bestuur. Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode van 3 jaar.

Het huidige bestuur van onze vereniging bestaat uit:

Voorzitter
Miranda Jacobs - gm.jacobs@ziggo.nl 

Secretaris
Johan Willems - johanwillems@home.nl

Penningmeester
John Rademacher - john.rademacher@ziggo.nl

De oudervereniging ondersteunt onze school in div. activiteiten zoals:  Sinterklaas, Kerst, Carnaval en begeleidt excursies en schoolreis.
De school blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken bij dit soort activiteiten.