ISY

Opvang

Voor-, tussen- en naschoolse opvang

Continurooster
Tijdens de middagpauze blijven alle leerlingen op school. Ze lunchen samen met de leerkracht en spelen daarna een half uurtje (buiten als het even kan). Er zijn geen kosten verbonden aan deze vorm van tussenschoolse opvang.

 
Buitenschoolse opvang
De voor- en naschoolse opvang is in handen van BSO ZiejeZo.
De BSO is ook in het kindcentrum Witheim gevestigd. Er is vrijwel dagelijks contact aangezien we deels dezelfde ruimten (keuken en docentenkamer) gebruiken. En uiteraard werken we samen; de pedagogische aanpak is afgestemd en periodiek vindt overleg plaats om ervaringen te delen en zaken af te stemmen.
Zie verder:  https://www.bso-ziejezo.nl/